/ Juridiske merknader

Nettstedets eier

TRIGANO VDL

Aksjeselskap med egenkapital 9,000,000 EUR, hovedkontor har adresse 100 rue Petit – 75019 PARIS, Frankrike, firmaets registreringsnummer: 458 502 838 RCS PARIS, Telefonnr.: 01.44.52.16.20.
Email: contact@caravelair.tm.fr
Publiseringsansvarlig for Caravelair nettsted: François Feuillet.

 

Nettstedets utvikler

Design, opprettelse og teknisk utvikling: Unikmedia

Webhotell

OVH

 

Immaterielle rettigheter (IPR)
Alle elementer på denne webserveren (software, tekst, animerte og ikke-animerte bilder, lyd, og alle typer data generelt) er beskyttet av lovverk rundt immaterielle rettigheter (IPR) og eies av TRIGANO VDL.

 

Ingen lisenser eller rettigheter ut over retten til å konsultere nettstedet utstedes hva angår immaterielle rettigheter. Reproduksjon av nettstedets dokumenter tillates kun for informasjonsformål og personlig/privat bruk. Enhver bruk av reproduksjoner og kopier for andre formål og uten skriftlig tillatelse fra TRIGANO VDL er strengt forbudt.

 

Caravelair er et registrert varemerke og er beskyttet av lovverk rundt immaterielle rettigheter; kun TRIGANO VDL kan benytte dette varemerket. Reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra TRIGANO VDL er strengt forbudt.

 

Å implementere en hypertekst lenke til nettstedet www.caravelair.tm.fr krever en skriftlig tillatelse fra TRIGANO VDL.

Personlig informasjon

Visse typer informasjon og data angående besøkende på nettstedet samles inn for å gi en best mulig brukeropplevelse. Data/informasjon kan bli overført til firma innen TRIGANO VDL-gruppen. Informasjonen lagres også av sikkerhetsårsaker for å overholde lover og regler. I overensstemmelse med den franske ‘IT og frihet’-loven nr. 78-17 datert 6. Januar 1978 har du til enhver tid mulighet for tilgang til, modifisering av, retting av og fjerning av data som angår deg. For å utøve denne retten, rett en forespørsel til firmaets hovedkontor på følgende adresse: 100, rue Petit, 75019 Paris, Frankrike, eller send en email til contact@caravelair.tm.fr.

Takk for din tillit!

 

Når lett er rett

Sammenlikn